O studiach

Studia podyplomowe „3D.MED – Technologie 3D w Medycynie” zaprojektowane zostały jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe związane z intensywnym rozwojem metod przyrostowych w aplikacjach medycznych i realizowane są przez Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz firmę Wolf Project Studio z siedzibą w Warszawie. 


Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub lekarskie, będące studentami, absolwentami, czy też pracownikami firm, szpitali, jednostek służby zdrowia oraz badawczych, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem druku 3D w zastosowaniach medycznych.


Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji z zakresu druku 3D i materiałoznawstwa, oraz projektowania i wytwarzania innowacyjnych wyrobów medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wytwarzania przy uwzględnieniu metod oceny ich właściwości niezbędnych w procesie certyfikacji.


Czego możesz oczekiwać od tych studiów?

Te studia dadzą Ci wiedzę z zakresu możliwości i obszarów zastosowania druku 3D w medycynie (choć nie tylko). Dadzą Ci podstawy teoretyczne i praktyczne dotyczące materiałów stosowanych w technikach przyrostowych. Dowiesz się, jak dokonywać oceny biozgodności tych materiałów oraz otrzymasz podstawy prawne dotyczące wymagań związanych z procedurą certyfikacji wyrobu medycznego. Zdobędziesz odpowiednie kompetencje do projektowania i pozyskiwania modeli 3D. W trakcie realizacji studiów sam zbudujesz drukarkę 3D i nauczysz się ją serwisować. Doświadczysz również pracy zespołowej przy projekcie nakierowanym na innowacje produktowe i/lub procesowe w zakresie rozwiązań medycznych, których opracowanie oparte zostanie o rzeczywiste potrzeby potencjalnych użytkowników.